Koučink

Koučování je přístup, který lidem účinně napomáhá v jejich rozvoji. Nezáleží na tom, zda se potřebují posunout v pracovních či firemních tématech. Však často naše práce ovlivňuje spokojenost v soukromém životě a stejně tak je tomu i naopak.

Díky partnerskému rozhovoru a vhodných intervencí ze strany kouče pomáhá zmapovat stávající situaci a povzbudit koučovaného překročit obavy a hranice a mění postoje tam, kde je to pro dosažení stanoveného cíle užitečné.

Cílem koučování je zvýšení uvědomění si reality a převzetí zodpovědnosti za svá jednání a svá rozhodnutí. Díky tomu se stáváme kompetentnějšími, sebevědomějšími a dosahujeme svých vytčených cílů. 

Životní koučink

60 minut osobního nebo on-line koučinku

1000 Kč

Byznys koučink

60 minut osobního nebo on-line koučinku na byznysová témata

1500 Kč

Korporátní koučink

60 minut osobního nebo on-line koučinku v korporátní sféře

2500 Kč