VYUŽÍVANÉ TECHNIKY

KDO JSEM 

SYN A BRATR

Narodil jsem se roku 1985 v Chebu do znamení Vah s ascendentem Střelce, a to jako mladší ze dvou dětí.  Po střední hotelové škole jsem odložil šejkr a nůž a šel na vysokou školu. Tam jsem se věnoval sociální psychologii a psychologii lidské komunikace. Vysokoškolské studium jsem úspěšně absolvoval a získané znalosti jsem dále rozvíjel ve své profesní kariéře. Moje sestra žije ve Francii, kde vystudovala psychologii, konkrétně psychoanalytický přístup.

PARTNER

Není větších učitelů, než našich partnerů. V partnerství jsem byl nucen konfrontovat svoje vlastní hodnoty, naučil jsem se co je kompromis, ale hlavně kde jsou mé hranice. Kam toho druhého pustím a kam už ne.

BODYWORKER

V roce 2012 jsem si udělal první masérský kurz. Práce s tělem mě zcela pohltila, takže jsem se postupně učil další techniky, až jsem si vytvořil vlastní masážní styl, ve kterém využívám poznatky ze všech kurzů, které jsem absolvoval. Vznikl projekt Masáže Alegría.

Znalosti a dovednosti z oblasti Sexological Bodywork jsem získal díky skvělému australskému výcviku v rámci Institute of Somatic Sexology a jejím učitelům Deej Juventin a Uma Ayelet Furman. Při své práci dodržuji kodex Somatic Sex Educators Association of Australasia.

TERAPEUT

Zjistil jsem, že kromě empatického naladění a hlubokého soucitu k příběhům druhých, potřebuji vnitřně i kognitivní porozumění procesům, které se v nás dějí. To mě dovedlo až k výcviku práce s traumatem Somatic Experiencing®, jehož principy ovlivnily moji práci asi nejvíce. Aktuálně jsem asistentem na těchto výcvicích a poskytuji akreditovaná sezení frekventantům výcviku. 

Jsem členem České asociace praktikantů metody Somatic Experiencing® a při své práci dodržuji její etický kodex. 

Dále jsem absolvoval Psychoterapeutické minimum v českém institutu Biosyntézy v rozsahu 128h.

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

LEKTOR, MENTOR, KOUČ

Po více než 10 letech práce v mezinárodních korporacích, od specializovaných až po manažerské pozice, po mentálním vyhoření a znovunalezení sám sebe, po více jak 15 letech osobního rozvoje jsem pochopil, že lineární, přímočará honba za stále větším a větším ziskem ždíme poslední zbytky sil a lidství z každého z nás. To vede k vysoké odchodovosti zaměstnanců z firem, které vynakládají stále větší a větší finance na zaškolení nových zaměstnanců, kteří stejně brzy odejdou. Vývoj nezastavíme. Letní období nezadržíme...

Zastavil jsem se, začal naslouchat systémům a uviděl podobnost mezi koloběhem přírody a vývojem firmy/společnosti. Je naprosto normální, že jsou období, kdy jde vše samo (stejně jako v létě svítí slunce a vše kvete) a období, kdy se úplně nedaří (kdy v zimě příroda ulehá ke spánku). Pokud přestaneme bojovat se Zimou a budeme tento koloběh následovat, nasbíráme dostatek sil, abychom mohli přivítat nadcházející Jaro dalšího období. A kdo jak na jaře zaseje, tak také následně sklidí... Tak vznikl projekt Cyklická firma.


 Možná nedostanete vždycky přesně to, co chcete. Ale vždycky si odnesete to, co potřebujete.