CYKLICKÁ FIRMA

Co je to cyklická firma?

  • Je to firma, která se vyvíjí,
  • Cyklická firma je probuzená společnost.
  • Společnost, která nevidí své zaměstnance jako "zdroje" k dosažení výsledků. Je to společnost, která si váží svých zaměstnanců.
  • Společnost, která pochopila, že není možné mít na paměti neustálý nikdy nekončící růst.
  • Společnost, která ctí přírodní zákonitosti, a proto chápe, že může přijít období zimy a tedy i období odpočinku a regenerace sil do dalšího cyklu.

*Cyklus firmy nekopíruje aktuální roční období*

Kdo má zkušenost s mojí prací?