Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing®  je terapeutický přístup, který se zaměřuje na interakci s naší autonomní nervovou soustavou (ANS) a její roli v reakci na traumatické události. ANS je složitý systém nervů, který reguluje tělesné funkce, jako jsou srdeční tep, dýchání, trávení a stresové reakce. Skládá se ze dvou hlavních větví: sympatického nervového systému a parasympatického nervového systému.

1. Sympatický nervový systém: Tato část ANS je zodpovědná za reakci "boje nebo útěku". Když se cítíme ohroženi nebo ve stresu, sympatický nervový systém způsobuje zvýšený srdeční tep, zvýšenou hladinu stresových hormonů a připravuje tělo k akci.

2. Parasympatický nervový systém: Parasympatický nervový systém je zodpovědný za obrannou strategii zamrznutím. Zároveň se ale také aktivuje, když jsme v klidu a bezpečí. Pomáhá snižovat srdeční tep, uvolňovat stresové reakce a obnovovat tělo po náročných situacích. 

SE pracuje s ANS tímto způsobem:

  • Zpracování "nedokončených" reakcí: Traumatické události mohou způsobit, že ANS uvízne v reakci "boje nebo útěku". SE pomáhá klientům rozpoznat tyto zablokované reakce a postupně je uvolňovat. Terapeuti SE vytvářejí bezpečné prostředí, ve kterém klienti mohou znovu prožít a zpracovat traumatické události tak, aby ANS mohla přejít z reakce na aktivní uvolnění.
  • Regulace nervového systému: SE se zaměřuje na pomáhání ANS najít způsob, jak se vrátit do rovnováhy. To může zahrnovat cvičení na uklidňování, pomalé dýchání a zvýšení povědomí o tělesných pocitech. Cílem je podpořit parasympatický nervový systém a snížit přetrvávající stres a úzkost.
  • Respektování individuálního procesu: SE klade důraz na to, že každý jedinec má svůj jedinečný způsob, jak zpracovávat náročné situace. Proto neexistuje jednotná "šablona", ale respektuje se individualita každého klienta a jeho nervové soustavy v danou chvíli.

Celkově řečeno, Somatic Experiencing je terapeutický přístup, který využívá porozumění autonomní nervové soustavě a práce s ní k pomoci klientům zpracovat traumatické události, uvolnit reakce "boje nebo útěku" a obnovit psychické i fyzické zdraví.